Westgroeneweg 47

4671CL Dinteloord

Contact

06 – 280 614 66

Openingstijden

di 08:00- 17:30 wo 09:00- 17:30 vr 08:00 - 17:30

Aanmelding
Aanmelding kan door middel van Directe Toegankelijkheid Logopedie of via een verwijzing. Bij twijfel kan altijd een onderzoek aangevraagd worden, waarna een conclusie en advies geformuleerd wordt. Aanmelden kan telefonisch (zie gegevens bij ‘contact’ op deze site).

Directe Toegankelijkheid Logopedie
Per 1 september 2011 is logopedie direct toegankelijk. U kunt dan (afhankelijk van uw zorgverzekeraar) zonder verwijzing bij ons terecht. Voor dit eerste bezoek brengt u uw legitimatie en uw pasje van uw zorgverzekering mee. Er wordt een algemene screening gedaan om te bepalen of u bij de logopedist aan het juiste adres bent. Tevens kunnen we hiermee uitsluiten of u niet (eerst) naar een arts/specialist zou moeten met uw klacht. Met uw toestemming ontvangt uw huisarts een verslag van de screening.

Of u in aanmerking komt voor vergoeding van deze eerste screening, hangt af van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Verwijzing
U dient in dit geval bij het eerste bezoek een medische verwijzing mee te nemen van de huisarts of de specialist. Een verwijzing is maximaal 12 maanden geldig of het aantal door de arts voorgeschreven behandelingen. Is vervolgbehandeling nodig, dan wordt een nieuwe verwijzing aangevraagd.

Anamnese, onderzoek en behandeling
Tijdens het eerste gesprek worden de klachten in kaart gebracht en volgt logopedisch onderzoek gedaan. Afhankelijk van het probleem, kan dit onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. Na het onderzoek wordt in overleg met u het behandelplan opgesteld.

Behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak. Een behandeling duurt 25-30 minuten. Er worden opdrachten meegegeven in een map of schrift zodat er ook thuis geoefend kan worden, hetgeen de vooruitgang positief beïnvloedt. Het totaal aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst en aard van de klacht. Behandelingen aan huis vinden plaats op medische indicatie. Aan het einde van de gehele behandelperiode wordt er een eindverslag opgesteld dat wordt verstrekt aan uw verwijzer.

Afmelden van een afspraak
Indien u verhinderd bent voor een afspraak, wordt u verzocht dit minstens 24 uur van tevoren te melden. Bij ziekte op de dag van de afspraak, dient u de afspraak voor 09.00 uur af te melden. Indien de telefoon niet beantwoord wordt, dient u uw afmelding in te spreken op de voice-mail.  Indien u niet op een afspraak verschijnt of als u een afspraak te laat afbelt, wordt het verzuimtarief bij u in rekening gebracht.

Daarnaast vinden wij het voor de continuïteit van de behandeling belangrijk, dat de afspraken zo min mogelijk worden afgezegd. Tevens gaan wij ervan uit dat u op de afgesproken tijd op de afspraak aanwezig bent.