Westgroeneweg 47

4671CL Dinteloord

Contact

06 – 280 614 66

Openingstijden

di 08:00- 17:30 wo 09:00- 17:30 vr 08:00 - 17:30

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot spraak, taal, gehoor en/of slikken.

Spraak
– Klanken die niet of verkeerd worden gevormd
– Een vertraagde spraakontwikkeling
– Spraakproblemen als gevolg van een (tijdelijk) verminderd gehoor of beroerte (dysartrie)
– Onvoldoende verstaanbaarheid door ziekte, zoals bij de ziekte van Parkinson of ALS.

Taal
– Een vertraagde taalontwikkeling
– Onvoldoende fonemisch bewustzijn, beginnende geletterdheid in de kleuterperiode
– Moeite met het vinden van de juiste woorden;
– Moeite met het vormen van volledige en correcte zinnen;
– Moeite met het gebruiken van taal in sociale situaties;
– Meertaligheid – Nederlands als tweede taal;
– Taalproblemen als gevolg van een beroerte (afasie).
– Taal- en spraakstoornissen zoals bij dementie of psychomotore retardatie

Stotteren en Broddelen
– Stotteren, het moeizaam praten met haperingen en herhalingen van het begin van woorden.
– Broddelen, slechte verstaanbaarheid waarbij binnensmonds- en snel spreken de basis vormen.
– Een combinatie van beiden

Eten en drinken
– Eet- en drinkstoornissen bij kinderen; zoals het niet uit een beker kunnen drinken en afkeer van hard voedsel.
– Slikstoornissen bij volwassenen; zoals verslikken en moeite met voedsel van bepaalde substantie.

Afwijkende mondgewoonten
– Open mondgedrag en/of mondademen
– Een zwakke mondmotoriek
– Afwijkend slikken en kauwen; zoals met de tong naar voren na het 4e levensjaar
– Duim- en vingerzuigen (en spenen)
– Foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten
– Interdentale of addentale spraak (slissen)

Stem en adem
– Heesheid en schorre stem
– Keelklachten bij intensief stemgebruik
– Spraak bij stembandverlamming
– (Vervangende) spraak na strottenhoofdkanker
– Een algemeen zwakke stem
– Hyperventilatie
– COPD

Gehoor
– Problemen met de auditieve functies; “wat we doen met wat we horen”.
– Revalidatie na plaatsing CI
– Slechthorendheid; spraakafzien (liplezen) mogelijk maken en/of aanleren alternatieve manieren om te communiceren